Thông báo

  
Tên văn bản Thông báo phân công Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023
Số ký hiệu 12/QĐ-CĐN
Trích yếu TB phân công NV BTV, BCH CĐVC khóa VI
Người ký
Cơ quan ban hành Công đoàn viên chức tỉnh
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 13/03/2021
Ngày hiệu lực 13/03/2021
Tệp tin đính kèm THONG_BAO_PHAN_CONG_NV_BTV_BCH_KHOA_VI_2021_CT.doc

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?