Lịch công tác

Nhóm
select

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?