Lịch công tác

Nhóm
select

Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?