Chương trình công tác

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 01/CTNC 10/02/2023 Chương trình công tác nữ công năm 2023
2 03-Ctr/CĐN 04/01/2023 Chương trình công tác năm 2023
3 320/CTPH-SNV-CĐVC 16/05/2022 CTPH với Sở Nội vụ giai đoạn 2022-2025
4 01/CTr-CĐN 10/01/2022 CTCT năm 2022
5 01/CTr-CĐN 31/12/2020 CTCT năm 2021
6 16/CT-UBKT 10/01/2020 CTCT Kiểm tra 2020
7 03/CTr-CĐN 06/01/2020 CTCT năm 2020
8 01/CTr-CĐN 18/01/2019 CTCT 2019
9 03/CTr-UBKT 09/07/2018 CT làm việc toàn khóa của UBKT CĐVC tỉnh khóa VI
10 04/CTr-BCH 09/07/2018 CT làm việc toàn khóa của BCH khóa VI
11 04/CTr-CĐN 09/07/2018 CTHĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội VI CĐVC tỉnh Quảng Nam
12 02/CTr-UBKT 09/03/2018 CTCT kiểm tra 2018
13 01/CTr-CĐN 29/12/2017 Chương trình công tác năm 2018
14 05/CTr-CĐN 30/12/2016 CTCT 2017
15 03/CT-UBKT 26/01/2016 Chương trình công tác kiểm tra năm 2016
16 02/CTr-CĐN 11/01/2016 Chương trình công tác năm 2016
17 650/CTr-SNV-CĐN 18/06/2015 Chương trình phối hợp công tác với Sở Nội vụ
18 26/CTr-CĐN 24/12/2014 CTCT 2015
19 19/CTr-CĐN 24/09/2014 CTr thực hiện Nghị quyết của BCH LĐLĐ tỉnh
20 06/CTr-LT 05/03/2014 CTCT phối hợp năm 2014 với Đoàn KCCQ

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?