Chương trình công tác

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 01/CTr-BNC 05/02/2024 công tác nữ công
2 02/CT-CĐN 01/02/2024 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh
3 02/CTr-UBKT 18/01/2024 Công tác kiểm tra, giám sát năm 2024
4 01/CTr-CĐN 10/01/2024 Chương trình công tác năm 2024
5 02/CTr-CĐN 21/08/2023 Toàn khóa của BCH Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam
6 02/CTr-CĐN 01/08/2023 thực hienj Nghị quyết Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
7 01/CTNC 10/02/2023 Chương trình công tác nữ công năm 2023
8 03-Ctr/CĐN 04/01/2023 Chương trình công tác năm 2023
9 320/CTPH-SNV-CĐVC 16/05/2022 CTPH với Sở Nội vụ giai đoạn 2022-2025
10 01/CTr-CĐN 10/01/2022 CTCT năm 2022
11 01/CTr-CĐN 31/12/2020 CTCT năm 2021
12 16/CT-UBKT 10/01/2020 CTCT Kiểm tra 2020
13 03/CTr-CĐN 06/01/2020 CTCT năm 2020
14 01/CTr-CĐN 18/01/2019 CTCT 2019
15 03/CTr-UBKT 09/07/2018 CT làm việc toàn khóa của UBKT CĐVC tỉnh khóa VI
16 04/CTr-BCH 09/07/2018 CT làm việc toàn khóa của BCH khóa VI
17 04/CTr-CĐN 09/07/2018 CTHĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội VI CĐVC tỉnh Quảng Nam
18 02/CTr-UBKT 09/03/2018 CTCT kiểm tra 2018
19 01/CTr-CĐN 29/12/2017 Chương trình công tác năm 2018
20 05/CTr-CĐN 30/12/2016 CTCT 2017

<