Văn bản mới

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
201 1735/KH-SNV 07/09/2021 Đính kèm Công văn v/v tuyên truyền, phối hợp vận động CBCCVC tham gia tốt cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021
202 30/KH-CĐN 20/08/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí
203 15/TB-CĐN 18/08/2021 Thông báo thay đổi hình thức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2021
204 191b/CĐN 16/08/2021 Du thao sua doi QD 1910
205 191/CĐN 16/08/2021 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn, quy định tài chính công đoàn cơ sở
206 189/CĐN 13/08/2021 Công văn v/v hưởng ứng Cuộc thi " Công chức, viên chức, lao động viết về dân tộc, tôn giáo"
207 188/CĐN 10/08/2021 V/v triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid19 trong các cấp công đoàn
208 29/KH-CĐN 29/07/2021 Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ CĐVN năm 2021
209 73/QĐ-CĐN 29/07/2021 Quyết định thành lập Đoàn KT, GS việc CHĐL CĐVN năm 2021
210 187/CĐN 28/07/2021 Công văn v/v phối hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
211 23/QĐ-TTG 28/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
212 68/NQ 28/07/2021 Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
213 184/CĐN 22/07/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
214 183/CĐN 21/07/2021 truyền thông một số chủ trương của Đảng về công nhân, công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
215 46/BC-CĐN 20/07/2021 Báo cáo Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm Và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
216 181/CĐN 12/07/2021 V/v thông báo thời gian hiến máu và điều kiện cần thiết trong quá trình tham gia hiến máu
217 176/CĐN 23/06/2021 V/v dừng tổ chức giải cầu lông CBCCVC tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2021
218 177/CĐN 23/06/2021 V/v tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021
219 170/CĐN 14/06/2021 V/v hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4
220 167/CĐN 09/06/2021 về việc triển khai cập nhật thông tin đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?