Nghị quyết

  
Tên văn bản Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018
Số ký hiệu 01/NQ-BCH
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018
Người ký
Cơ quan ban hành Công đoàn viên chức tỉnh
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Nghị Quyết
Ngày ban hành 15/01/2016
Ngày hiệu lực 15/01/2016
Tệp tin đính kèm Du_thao_NQ_HOI_NGHI_BCH_LAN_9_2015_(2).doc

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?