Giấy mời

  
Tên văn bản Giấy mời họp Ban Thường vụ CĐVC tỉnh
Số ký hiệu 07/GM-CĐN
Trích yếu Họp Ban Thường vụ CĐVC tỉnh
Người ký
Cơ quan ban hành Công đoàn viên chức tỉnh
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Giấy mời
Ngày ban hành 23/03/2012
Ngày hiệu lực 23/03/2012
Tệp tin đính kèm GM hop BTV CDVC 30 3 2012.doc

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?