HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NAM

Thường trực

 •  Trần Quốc Bảo
 • (Chủ tịch)
 • Số ĐT cơ quan: 0235.3811818
 • Di động: 0914152727, 0935367929
 • Email: nhanminh78@gmail.com

 

 

 • Huỳnh Thị Kiều Ly
 • (Phó Chủ tịch)
 •  Số ĐT cơ quan: 0235.3812526
 • Di động: 0978858780
 • Email: kieulymusic1986@gmail.com

 

Cán bộ thường trực

 •  Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 • (Kế toán)
 • Số ĐT cơ quan: 0235.3812526
 • Di động: 0917.531.181
 • Email: ntqanh84@gmail.com

 

 

 

Danh sách BCH, UBKT, Ban Nữ công, BCĐ XD XQ, ĐV đạt chuẩn văn hóa

BAN CHẤP HÀNH

1

Trần Quốc Bảo

Chủ tịch 

2

Huỳnh Thị Kiều Ly

Phó Chủ tịch

3

Lê Thái Bình

UVTV, PCT Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Nam 

4

Đặng Ái Liên

UVTV, Chánh Văn phòng, CT CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh 

5

Trần Đình Ánh UVBCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Đài PT-TH

6

Nguyễn Xuân Hải

UVBCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Cục thuế tỉnh Quảng Nam

7

Nguyễn Thái Nam

UVBCH, Chánh Thanh tra, Chủ tịch CĐCS Sở Nông nghiệp & PTNT

8

Đoàn Thị Hoài Nhi

UVBCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Sở Lao động-TB&XH

9

Võ Sỹ Quang

UVBCH, Phó Cục trưởng, Chủ tịch CĐCS Cục Hải quan

10

Lê Ngọc Quảng

UVBCH, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch CĐCS Văn phòng UBND tỉnh

11

Trình Thị Kim Quy

UVBCH, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch CĐCS Văn phòng Tỉnh ủy

12

Pham Thị Ngọc Quyên

UVBCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Sở Thông tin & Truyền thông

13

Thân Đức Sửu

UVBCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Sở Tài chính

14

Phan Đức Thấn

UVBCH, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch CĐCS Đảng ủy KCCQ

15

Nguyễn Văn Thọ UVBCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Sở Tài nguyên & MT
      16 Hồ Hữu Tuấn UVBCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Bảo hiểm xã hội tỉnh

ỦY BAN KIỂM TRA

        1

Huỳnh Thị Kiều Ly

Chủ nhiệm

        2

Huỳnh Ngọc Tiên

Phó Chủ nhiệm, Phó Chánh thanh tra tỉnh

        3

Nguyễn Thị Liên

Ủy viên, CT CĐCS Tòa án ND tỉnh

        4

Lê Thủy Trinh

Ủy viên, Phó Giám đốc, CT CĐCS Sở KH&CN

        5

Nguyễn Út

Ủy viên, Phó Chủ tịch, CT CĐCS Hội Nông dân

        6

Nguyễn Thị Cúc

Ủy viên, Trưởng phòng, PCT CĐCS Sở Nội vụ

               7

Đặng Viết Bôn

Ủy viên, Trưởng phòng, PCT CĐCS Cục Thuế tỉnh

BAN NỮ CÔNG

        1

Huỳnh Thị Kiều Ly

Trưởng ban

        2

Nguyễn Thị Thanh Hóa

Phó ban, CT CĐCS Hội LHPN

        3

Lê Thị Tâm Ủy viên, Trưởng ban Nữ công CĐCS Sở VH,TT&DL

        4

Phạm Thị Kim Phượng

Ủy viên, Trưởng ban Nữ công CĐCS Sở LĐ-TB&XH

        5

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Ủy viên, Trưởng ban Nữ công CĐCS Sở Ngoại vụ

        6

Lê Thị Thu Thủy

Ủy viên, Trưởng ban Nữ công CĐCS Kho bạc NN

Danh sách khối phong trào

1. KHỐI ĐẢNG - NỘI CHÍNH:

 

TT

Tên Công đoàn cơ sở

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan

Di động

Ghi chú

1

Văn phòng Tỉnh uỷ

Trình Thị Kim Quy

 

0935060545

 

2

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trần Văn Dũng

 

0905504303

 

3

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Nguyễn Ích

 

0914118786

 

4

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Trần Thanh Thu

 

0935091800

 

5

Đảng ủy Khối các cơ quan

Phan Đức Thấn

852618

0905130555

 

6

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Lê Thị Thủy

852621

0978819215

 

7

Viện kiểm sát ND tỉnh

Nguyễn Quyết Thắng

 

0904182776

 

8

Toà án ND tỉnh

Nguyễn Thị Liên

3811271

0935968376

 

9

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Mạnh Hùng   0905112977  

10

Sở Tư pháp

Trương Bốn

 

0914152546

 

11

Trường Chính trị tỉnh

Thái Quỳnh Dung

 

0903585729

 

12

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

Hoàng Minh Đông 

 

0986.804.734

 

13

Ban Nội Chính

Phạm Văn Xứng   0965936633  

 

2. KHỐI MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ - BÁO ĐÀI   

                                                                                                

TT

Tên Công đoàn cơ sở

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan

Di động

Ghi chú

1

UBMTTQVN tỉnh

Lê Thái Bình

 

0914026151

 

2

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Võ Thị Ngọc Diệp

3859587

01216555414

 

3

Liên đoàn Lao động tỉnh

Đặng Ái Liên

3811525

0905157987

 

4

Hội LH phụ nữ tỉnh

Nguyễn Thị Thanh Hóa

3812488

0982292359

 

5

Hội Nông dân tỉnh

Nguyễn Út

 

0983 001 426

 

6

Hội Người mù tỉnh

Nguyễn Hồng Thống

852634

0988 335 887

 

7

Hội VHNT- Hội NB tỉnh

Lê Quốc

 

0914010899

 

8

Đài Phát thanh Truyền hình

Trần Đình Ánh

 

0905137615

 

9

Báo Quảng Nam

Nguyễn Văn Dũng

 

0905 374 514

 

10

Tỉnh Đoàn Quảng Nam

Hoàng Văn Thanh

 

0942563058

 

11

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Bùi Thị Thanh Vân

 

0377899849

 

 

3. KHỐI KINH TẾ NGÀNH:

 

  

TT

Tên Công đoàn cơ sở

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan

Di động

Ghi chú

1

Cục quản lý thị trường tỉnh

Lê Cần

 

0905145383

 

2

BQL DA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Nguyễn Hữu Hòa

 

0913 443376

 

3

Sở Tài nguyên & Môi trường

Nguyễn Văn Thọ

3810499

0913433323

 

4

Sở Khoa học & Công nghệ

Lê Thủy Trinh

 

0988579969

 

5

Sở Giao thông Vận tải

Lê Quang Hiếu

 

0913480235

 

6

Đoạn Quản lý đường thủy nội địa

Phan Quang Thêm

 

0935596368

 

7

Sở Công thương tỉnh

Nguyễn Quang Lâm

 

0913 492888

 

8

Ban QL các KKT và KCN tỉnh

Hoàng Châu Sơn

 

0905981195

 

9

Ban QL Dự án Đầu tư xây dựng

Phan Thị Hà

3818010

0962112147

 

10

Liên minh các HTX tỉnh

Nguyễn Hữu Ngộ

 

0905 176178

 

11

BQL DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh

Nguyễn Hồng Lam

 

0913 465689

 

     12 Sở NN&PTNT Nguyễn Xuân Vũ   0913061359  
     13 Quỹ BV&PT rừng Phạm Phú   0935418646  

 

4. KHỐI VĂN XÃ - TỔNG HỢP :

 

TT

Tên Công đoàn cơ sở

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan

Di động

Ghi chú

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

Lê Nho Tuấn 

3506471

0905885456

 

2

Kho Bạc NN tỉnh

Nguyễn Thị Minh Sỹ

 

0979714700

 

3

Sở Lao động - TB & Xã hội

Đoàn Thị Hoài Nhi

 

0905 660 178

 

4

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Hồ Hữu Tuấn

 

0914180182

 

5

Cục thống kê

Lê Nho Hùng

852882

0905756485

 

6

Văn phòng UBND tỉnh

Lê Ngọc Quảng

3609333

05103609333

 

7

Sở Tài chính

Thân Đức Sửu

 

0903 584 184

 

8

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Nguyễn Hưng

3810430

0979715567

 

9

Sở Nội vụ

Thái Văn Chương

3810933

0913 421 207

 

10

Cục Hải quan

Võ Sĩ Quang

6558988

0982 434 627

 

11

Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Xuân Hải

3859426

0914 076 507

 

12

Sở Ngoại vụ

Nguyễn T.Thùy Trang

3811920

0914060839

 

13

Ban Dân tộc tỉnh

Hồ Thị Tuyết Vân

3608777

0905141072

 

14

Sở Văn hóa TT&DL

Tào Viết Hải

3622228

0905616228

 

15

Sở Thông tin & Truyền thông

Phạm Thị Ngọc Quyên

3811761

0914239151

 

                               

5. KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG:

 

TT

Tên Công đoàn cơ sở

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan

Di động

Ghi chú

1

Trưởng Đại học Quảng Nam

Phạm Nguyễn Hồng Ngự

 

0915624077

 

2

Trưởng CĐ Quảng Nam

Nguyễn Quyết Thắng

 

0935670801

 

3

Trường Cao đẳng Y tế

Huỳnh Tấn Tuấn

 

0914082313

 

 

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?