Thông báo

  
Tên văn bản Thông báo chức danh chữ ký đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
Số ký hiệu 37-TB/CĐN
Trích yếu Thông báo chức danh chữ ký đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
Người ký Trần Quốc Bảo
Cơ quan ban hành Công đoàn viên chức tỉnh
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023

Tệp tin đính kèm