Nghị quyết

  
Tên văn bản Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 19, khóa IV, nhiệm kỳ 2008-2013
Số ký hiệu 01/NQ-CĐN
Trích yếu NQ Hội nghị BCH lần thứ 19, khóa IV
Người ký
Cơ quan ban hành Công đoàn viên chức tỉnh
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Nghị Quyết
Ngày ban hành 16/07/2012
Ngày hiệu lực 16/07/2012
Tệp tin đính kèm Nghi quyet HN BCH lan 1 9 khoa .doc

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?