Giấy mời

  
Tên văn bản Giấy mời tham dự Khai mạc và Tổng kết Liên hoan tiếng hát CBCCVCLĐ lần thứ VIII
Số ký hiệu 13/GM-CĐN
Trích yếu Dự Khai mạc và Tổng kết Liên hoan tiếng hát CBCCVCLĐ lần thứ VIII
Người ký
Cơ quan ban hành Công đoàn viên chức tỉnh
Lĩnh vực Khác