Giấy mời

  
Tên văn bản Giấy mời dự Đại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015 (Đề nghị các CĐCS đăng nhập trước khi download giấy mời)
Số ký hiệu 17/GM-CĐN
Trích yếu Giấy mời dự Đại hội điểm CĐCS
Người ký
Cơ quan ban hành Công đoàn viên chức tỉnh
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Giấy mời
Ngày ban hành 07/06/2012
Ngày hiệu lực 07/06/2012
Tệp tin đính kèm GM DỰ ÐẠI HOI DIEM CDCS 2012 2015 .doc

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?