Giấy mời

  
Tên văn bản Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra năm 2011 (đề nghị đăng nhập để download VB ở chuyên mục Giấy mời họp)
Số ký hiệu 02/GM-UBKT
Trích yếu Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra năm 2011
Người ký
Cơ quan ban hành Công đoàn viên chức tỉnh
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Giấy mời
Ngày ban hành 20/02/2012
Ngày hiệu lực 20/02/2012
Tệp tin đính kèm GM HN Tổng kết công tác Kiểm tra nãm 2011.doc

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?