Báo cáo

  
Tên văn bản Báo cáo kết quả chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022
Số ký hiệu 17/BC-CĐN
Trích yếu BC kết quả Đại hội điểm CĐCS NK 2017-2022
Người ký
Cơ quan ban hành Công đoàn viên chức tỉnh
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 19/07/2017
Ngày hiệu lực 19/07/2017
Tệp tin đính kèm BC_KET_QUA_DH_DIEM_CDCS_NK_2017_2022.doc

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?