Đăng nhập hệ thống

Giấy mời họp mới

phucloidoanvien

chithi05

GiayMoiHop

cuocvandongcbccvc

taiChinhCongDoan

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1226
mod_vvisit_counterHôm qua2843
mod_vvisit_counterTuần này9274
mod_vvisit_counterTuần trước20550
mod_vvisit_counterTháng này87640
mod_vvisit_counterTháng trước96392
mod_vvisit_counterTất cả4094053

CĐVC tỉnh tập trung chỉ đạo Đại hội CĐCS

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam. Công đoàn có chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam gồm 04 cấp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn

 

Trong hệ thống Công đoàn, công đoàn cơ sở là mắc xích quan trọng, là nền tảng của hệ thống Công đoàn. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động công đoàn, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp công đoàn, là yêu cầu hết sức quan trọng có yếu tố quyết định góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

          Thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 27/3/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về  lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013-2018 và Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ ngày 04/4/2012 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 112/KH-CĐVC ngày 20/4/2012 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam; Công đoàn Viên chức tỉnh đã ban hành kế hoạch số 09/KH-CĐN ngày 16/4/2012 hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2012-2017 để triển khai thực hiện.

          Theo kế hoạch, đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 04 nội dung: Thảo luận thông qua Báo cáo tổng kết phong trào công chức, viên chức và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; Tham gia góp ý dự thảo Báo cáo tại Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2012-2017, góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Yêu cầu đại hội phải là đợt sinh hoạt dân chủ rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên và tổ chức công đoàn với phương châm đại hội là “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”. Thời gian tổ chức đại hội cấp CĐCS phải hoàn thành trong  quý III/2012 và Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh trong quý IV/2012.

           Để đảm bảo thực hiện tốt nội dung và tiến độ đại hội CĐCS theo kế hoạch, Công đoàn Viên chức tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội điểm CĐCS; Hướng dẫn về công tác tuyên truyền đại hội CĐCS; Công văn đề nghị các cấp ủy Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội CĐCS và các văn bản hướng dẫn về Đề cương báo cáo của Ban chấp hành CĐCS tại đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, quy chế đại hội, thể lệ bầu cử và các mẫu biên bản, phiếu bầu cử...

          Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung chỉ đạo thành công đại hội điểm tại 02 CĐCS và rút kinh nghiệm chỉ đạo chung theo kế hoạch. Thông qua đại hội điểm CĐCS giúp cho các đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung đại hội như việc xây dựng kế hoạch đại hội, đề án nhân sự BCH mới, dự thảo báo cáo của BCH, công tác điều hành của Đoàn chủ tịch đại hội, công tác bầu cử, quy trình tổ chức đại hội...

           Tại hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 19 đã thống nhất ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017 vào tháng 12 năm 2012; phân bổ đại biểu dự Đại hội; thông qua Đề án nhân sự BCH mới; dự thảo Báo cáo tại Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của BCH; bổ sung Chương trình toàn khóa của BCH. Hội nghị xác định việc tổ chức đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2015 và Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm đúng theo kế hoạch.

          Đến thời điểm này, đã có 25 CĐCS tổ chức đại hội, đạt tỉ lệ 51%. Qua công tác chỉ đạo đại hội CĐCS, một số kinh nhiệm cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, đó là:

          - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đơn vị có tầm quan trọng quyết định cho sự thành công của đại hội CĐCS, nhất là về công tác nhân sự của BCH mới. Do đó, Ban chấp hành CĐCS cần phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng ngay từ khi xây dựng kế hoạch đại hội, đề án nhân sự BCH mới và trong quá trình chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội.

          - Khi xây dựng kế hoạch đại hội CĐCS cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian đại hội. Trong đó, lưu ý về quy trình tổ chức đại hội, xác định các nội dung và thời gian tổ chức hội nghị các tổ công đoàn, đại hội CĐ bộ phận, CĐCS thành viên theo hướng dẫn; phân công các thành viên BCH chịu trách nhiệm thực hiện một số nội dung công việc cụ thể để chuẩn bị đại hội; đồng thời, phát huy trí tuệ của tập thể cán bộ, đoàn viên trong quá trình chuẩn bị các nội dung đại hội.

          - Công tác nhân sự BCH mới cần phải xây dựng Đề án cụ thể, phù hợp với quy mô và tình hình thực tế của đơn vị; tuân thủ các nội dung, quy trình theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên và các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Đồng thời, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo phát huy tính dân chủ rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên; đảm bảo tính tự nguyện, tránh tình trạng áp đặt, gò ép.

          - Báo cáo của BCH tại đại hội cần tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nêu ra những ưu điểm, những kết quả đạt được so với Nghị quyết đại hội đã đề ra và những khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục. Báo cáo cần nêu ra những kinh nghiệm, những biện pháp tích cực đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua để rút kinh nghiệm, phát huy hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần xác định cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và có tính khả thi cao; trong đó chú ý các nội dung, biện pháp để tăng cường chức năng đại diện bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, CBCCVC trong đơn vị.

          - Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục theo dõi và chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với đại hội của từng đơn vị CĐCS. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện và các hồ sơ tài liệu về đại hội để báo cáo với cấp ủy Đảng và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh trước khi tổ chức đại hội. Tuyệt đối không vì lý do về thời gian hoặc lý do khác mà coi nhẹ công tác chuẩn bị đại hội CĐCS dẫn đến bị động, lúng túng trong tổ chức, điều hành đại hội.

          Tổ chức tốt đại hội CĐCS là nhằm tổng kết đánh giá đúng kết quả phong trào công chức, viên chức và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến; Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên với tổ chức Công đoàn; tăng cường trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động công đoàn và mối quan hệ phối hợp giữa Ban chấp hành CĐCS với thủ trưởng cơ quan, các đoàn thể trong đơn vị.

          Chúng ta biết rằng, hoạt động của công đoàn cơ sở là hoạt động của đoàn viên, Ban chấp hành công đoàn cơ sở có vai trò hết sức quan trọng, nhất là vai trò “thủ lĩnh” của Chủ tịch công đoàn cơ sở trong việc vận động quy tụ, thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động công đoàn. Ban chấp hành CĐCS phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, CBCCVC; Tham gia tốt công tác quản lý cơ quan, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, các chủ trương, chế độ chính sách; Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVC. Đồng thời, phối hợp với thủ trưởng cơ quan cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo cải thiện đời sống của họ.

          Đại hội CĐCS còn là dịp để củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý và đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhằm xây dựng CĐCS vững mạnh góp phần xây dụng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2012, Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung chỉ đạo tốt đại hội CĐCS đảm bảo theo quy trình, đạt chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch; Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017 và tham gia tốt các nội dung đối với đại hội công đoàn cấp trên./.

Hà Diện - Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

123Qoffice

cchc

phammensolieu

VIDEO CLIP

Video mới nhất

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
 

Thư viện ảnh

Liên kết web

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NAM
Địa Chỉ: 07 Hùng Vương , Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3812526 Email: cdvcquangnam@gmail.com Fax: 0235.3812526
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)