Chi tiết tin

A+ | A | A-

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Người đăng: Admin CDVC Ngày đăng: 0:00 | 12/12/2017 Lượt xem: 143

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

 tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

 

          Chiều ngày 11/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Đồng chí Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở; đồng chí Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc; Đồng chí Nguyễn Văn Thọ-  Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Hà Diện- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Trần Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy tham dự hội nghị.

          Hội nghị được tổ chức đảm bảo theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ. Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, Báo cáo công khai tài chính, Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019.

          Hội nghị thảo luận tham gia nhiều ý kiến thống nhất với đánh giá về kết quả đạt được của Sở trong năm 2017 và đề xuất các biện pháp  thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Trong năm qua, Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ, thực hiện tốt các chủ trương, chế độ chính sách của Đảng, nhà nước trong cơ quan, đơn vị trực thuộc; động viên CBCCVC phấn đầu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tỉnh thần của đoàn viên, CBCCVC; xây dựng CĐCS vững mạnh, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Hội nghị đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

          Đồng chí Hà Diện - Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017 và đề nghị Ban Chấp hành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động Ban thanh tra nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, tổ chức các hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả vì quyền và lợi ích của đoàn viên./.

                                                                   Mai Khanh

Các tin mới hơn:

Các chuyên đề

Văn bản sổ tay

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?